โชว์สเต็ปของคุณให้ MBK Center ลุกเป็นไฟ

อย่าได้ยอม อย่าได้หยุด เพราะเวทีนี้มันแต่คนชอบเต้น!!!
18 มิถุนายน นี้ ชั้น 5 โซน Outlet in town
#MBKCenter